Priser

Priser og vilkår

 

Freelancejournalistisk arbejde

Jeg tager 675,- kr. i timen for freelancejournalistisk arbejde, der skal publiceres i ét medie. Hvis teksten skal publiceres enslydende i to eller flere medier, er prisen 750,- kr. i timen. Sædvanligvis aftaler jeg en fast pris for en opgave med kunden, sådan at der ikke er nogen tvivl om, hvad der er aftalt. Typisk tager en journalistisk artikel 10 - 12 timer inkl. research og korrekturgange. Jeg tillægger kørsel for besøg hos kilder, dvs. rejsens pris t/r ved brug af offentlige transportmidler + 50,- kr. i timen for medgået tid.

 

Processen foregår således, at jeg sender dig et tilbud på opgaven, som du tiltræder skriftligt, hvis du er tilfreds med aftalen. Tilbuddet omfatter for én artikel maksimalt seks kilder og tre korrekturgange. For hver kilde og korrekturgang ekstra faktureres henholdsvis 500,- kr.

 

Øvrige kommunikationsopgaver

Priser på andre kommunikationsopgaver er 850,- kr. i timen + moms afhængig af opgaven, jf. nedenfor. Igen gælder det, at jeg sender en fast pris på leverancen, der er baseret på medgået tid. Min timepris er lavere end de store bureauer, da driftomkostningerne hos mig er beskedne.

 

Moms

Der gælder varierende momsregler inden for freelancejournalistik og kommunikationsarbejde. Momspligten afhænger af opgavens art. En selvstændigt udført journalistisk artikel er eksempelvis momsfritaget, mens tekstrevision eller oversættelse af et foreliggende oplæg ikke er.

 

SKAT skriver således i sin vejledning:

 

"Generelt kan det anføres, at for at en journalistisk ydelse kan være momsfritaget, skal journalisten have en sædvanlig grad af redaktionel frihed og skal præstere en individuel, selvstændig, skabende indsats, der har en vis originalitet.

 

Hvis den ydelse, som journalisten leverer, ikke har den nødvendige grad af kunstnerisk og redaktionel frihed, er leverancen momspligtig."

 

Du kan orientere dig nærmere om SKATs regler i sin fulde ordlyd her:

 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=202337